Βιολογική γεωργία είναι η μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές, με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με μειωμένους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών στοιχείων (λιπάνσεων) και των φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής.

Η EUROAGROA.E. έχει δυνατότητα να εντάξει τους παραγωγούς στο Μέτρο 214 – Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις – Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία και να στους στηρίξει παρέχοντας, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σύνταξη Σχέδιου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τροποποιήσεις Καλλιεργητικών Σχεδίων
 • Αιτήσεις Άδειας Χρήσης Μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Υποβοήθηση στα Έντυπα Πιστοποιητικών Οργανισμών
 • Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Εφαρμογής μέσω του νέου Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αγροπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων
 • Αιτήματα Πληρωμής
 • Ημερολόγιο Εργασιών
 • Βιβλίο Εισροών
 • Βιβλίο Πωλήσεων
 • Βιβλίο Παραπόνων
 • Ημερολόγιο Ακραίων Φαινομένων