Βιολογική κτηνοτροφία είναι η μετατροπή συμβατικών εκτροφών σε βιολογικές, με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με μειωμένους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών στοιχείων, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής.

Το έμπειρο και ενημερωμένο προσωπικό της EUROAGRO A.E. έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους κτηνοτρόφους στο Μέτρο 214 Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις – Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία και να τους υποβοηθήσει παρέχοντας συμβουλές που συνδράμουν στην τήρηση κανόνων φυτικής παραγωγής.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν:

 • Σύνταξη Σχέδιου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τροποποιήσεις Καλλιεργητικών Σχεδίων
 • Αιτήσεις Άδειας Χρήσης Μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Υποβοήθηση στα Έντυπα Πιστοποιητικών Οργανισμών
 • Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Εφαρμογής μέσω του νέου Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αγροπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων
 • Αιτήματα Πληρωμής
 • Ημερολόγιο Εργασιών
 • Ημερολόγιο Παραγωγής Προϊόντων
 • Βιβλίο Εισροών Ζωοτροφών
 • Βιβλίο Προγράμματος Διατροφής
 • Βιβλίο Εισροών Ζώων
 • Βιβλίο Κτηνιατρικών Αγωγών
 • Βιβλίο Πωλήσεων και
 • Βιβλίο Παραπόνων.