Προκηρύξεις   |
27/3/2018 : 1η Τροποποιητική Απόφαση για τις αιτήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης   |   21/3/2018: Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης   |   19/3/2018: Κατάθεση αιτήσεων για το μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας από τις 19/3 έως 11/4   |   16/3/2018: Εγκύκλιος Μεταβιβάσεων 2018   |   6/3/2018: Έως 27 Μαρτίου αίτηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις   |   28/12/2017: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα   |   14/12/2017: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»   |   14/12/2017: 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»   |   29/11/2017: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Mέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»   |   28/11/2017: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»   |  
Image
ΠΥΛΗ ΟΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΛΛΑ
Το Τµήµα Μελετών της EUROAGRO εξειδικεύεται στην υποστήριξη γεωργικών επιχειρήσεων και βιοµηχανιών µεταποίησης γεωργικών προϊόντων καλύπτοντας όλο το φάσµα υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο µε την παροχή τεχνικής βοήθειας, συµβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των ενασχολούµενων µε τον πρωτογενή τοµέα και τους τοµείς της πρώτης µεταποίησης.

▶ ΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΜΑΣ

Προσφέρουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες Αγροεφοδίων, Εξοπλισμού και Μηχανημάτων