Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Το 1997 ο Απόστολος Ιωαννίδης, γεωπόνος, και ο Γεώργιος Ιωαννίδης, χημικός, ιδρύουν την Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ που είχε ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωρ­γικές επιχειρήσεις του Κιλκίς.

Το 2001 μετά από μία επιτυχημένη διαδρο­μή, η εταιρία μεταφέρεται στις πρώτες ιδιό­κτητες εγκαταστάσεις της, με την επωνυμία EUROAGRO – Α&Γ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε. και ανα­πτύσσεται περαιτέρω στο χώρο της εμπορίας αγροεφοδίων όπως γεωργικά φάρμακα, λιπά­σματα, σπόρους, καθώς και γεωργικών μηχα­νημάτων.

Το 2004 η EUROAGRO, κάνοντας πράξη την πολιτική της για ανάπτυξη, δημιουργεί γραφεία στη Θεσσαλονίκη όπου μπορούν να εξυπηρε­τούνται οι πελάτες της ευρύτερα από τη Βόρεια Ελλάδα.

Το 2006 πιστοποιείται με ISO 9001 ενώ το 2007 μεταστεγάζει τα γραφεία της στο Κιλκίς σε νέο ιδιόκτητο χώρο και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία συνεχίζοντας το δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης πορείας της και θέ­τοντας ακόμα υψηλότερους στόχους για πλη­ρέστερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών της.

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί νέες επιχειρηματικές κινήσεις, έχοντας κύριο γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου αγρότη, με τη δημιουργία υπαίθριας Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων όπου διαθέτει όλη την γκάμα των μηχανημάτων που χρειάζεται μια γεωργική εκμετάλλευ­ση , με τη δημιουργία υποκαταστήματος στο Πολύκαστρο για να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πελάτες της σε επίπεδο υπηρεσιών και παραλαβής προϊόντων, ενώ το 2012 προχωρά στην ενοικίαση σιλό στην Κρηστώνη Κιλκίς, συνολικής χωρητικότητας 4.000 τόνων, όπου γίνεται η αποθήκευση και η μεταπώληση αγροτικών προϊόντων των πελατών της με βάση το σύστημα συμβολαιοποιημένης γεωργίας.

Το 2014 τα γραφεία της Θεσσαλονίκης μεταφέρονται στο νέο υποκατάστημα της εταιρίας στη Λαχαναγορά οπού η EUROAGRO AE δε προσφέρει πλέον μόνο υπηρεσίες υποστήριξης αλλά και αγροεφόδια.

Την επόμενη χρονιά, το 2015 προχωράει σε μια ακόμα επένδυση. Στη δημιουργία συγκροτήματος Σποροπαραγωγής και Ζωοτροφών στο Σταυροχώρι Κιλκίς, με σκοπό την επέκταση της γκάμας των προϊόντων της.

Το 2016, η EUROAGRO AE επεκτείνεται και στο Νομό Πέλλας με νέο υποκαστάστημα στα Γιαννιτσά, το οποίο στελεχώνεται από άτομα με εμπειρία τα οποία είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν έγκυρα και έγκυρα τους πελάτες της περιοχής.

Το 2018, το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης μεταφέρεται στην περιοχή της Γέφυρας όπου οι παραγωγοί του Νομού Θεσσαλονίκης απολαμβάνουν πλέον την ποιότητα εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει την EUROAGRO σ΄ έναν υπερσύγχρονο χώρο 400 τ.μ.