ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

 

Η Εταιρία EUROAGRO Α.Ε. αυτή τη στιγμή, είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες στους τομείς δραστηριότητάς της που είναι η εμπορία γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και έχει τη μεγαλύτερη γκάμα από προϊόντα και υπηρεσίες από κάθε αντίστοιχη εταιρία στον ελληνικό χώρο.

Η δομή της EUROAGRO Α.Ε. αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις: α) η Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών β) η Διεύθυνση Μελετών & Υπηρεσιών γ) η Διεύθυνση Εμπορευμάτων και δ) η Διεύθυνση Σποροπαραγωγής & Αγροτικών Προϊόντων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της EUROAGRO A.E. και τη συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή. Τμήμα της διεύθυνσης αυτής περιλαμβάνει όλα τα διοικητικά θέματα καθώς επίσης και το Marketing ,τμήμα στο οποίο η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βάση.

Η Διεύθυνση Μελετών & Υπηρεσιών της εταιρίας EUROAGRO A.E. ασχολείται με την παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών σε γεωργικές επιχειρήσεις. Στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι, μηχανικοί) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Η EUROAGRO A.E. αναλαμβάνει τη σύνταξη, την υλοποίηση και τη τεχνική στήριξη αγροοικονομικών μελετών για κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, δίνοντας συμβουλευτικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στη Διεύθυνση Εμπορευμάτων της εταιρείας EUROAGRO A.E. υπάρχει πληθώρα προϊόντων. Η διακίνηση γίνεται με τη μορφή χονδρικής ή λιανικής πώλησης και με δυνατότητα παράδοσης των εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας άμεσα και υπεύθυνα. Τα προϊόντα της εταιρίας καλύπτουν κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη. Για κάθε αγορά προϊόντος παρέχεται αναλυτική ενημέρωση, ώστε να εξακριβωθεί η καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Η παροχή τεχνικής στήριξης και η διάθεση πλήρους σειράς ανταλλακτικών εξασφαλίζουν την ορθότερη και αποδοτικότερη χρήση του κάθε εμπορεύματος. Ως συνεργάτης των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής γεωργικών εφοδίων, διαθέτει προς πώληση:

Φάρμακα, Λιπάσματα, Σπόρους, Άρδευση, Μηχανήματα, Ανταλλακτικά, Είδη Προστασίας, Κήπος Εργαλείο, Κήπος Μηχάνημα, Pet shop, Αμπελουργικά, Φυτά-Δένδρα

Τέλος, η Διεύθυνση Σποροπαραγωγής και Αγροτικών Προϊόντων της EUROAGRO Α.Ε. συντονίζει και ελέγχει την τήρηση όλων των διαδικασιών για τη Σποροπαραγωγή και την εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων.[:en]ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

Οργανόγραμμα

Η Εταιρία EUROAGRO Α.Ε. αυτή τη στιγμή, είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες στους τομείς δραστηριότητάς της που είναι η εμπορία γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και έχει τη μεγαλύτερη γκάμα από προϊόντα και υπηρεσίες από κάθε αντίστοιχη εταιρία στον ελληνικό χώρο.

Η δομή της EUROAGRO Α.Ε. αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις: α) η Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών β) η Διεύθυνση Μελετών & Υπηρεσιών γ) η Διεύθυνση Εμπορευμάτων και δ) η Διεύθυνση Σποροπαραγωγής & Αγροτικών Προϊόντων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της EUROAGRO A.E. και τη συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή. Τμήμα της διεύθυνσης αυτής περιλαμβάνει όλα τα διοικητικά θέματα καθώς επίσης και το Marketing ,τμήμα στο οποίο η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βάση.

Η Διεύθυνση Μελετών & Υπηρεσιών της εταιρίας EUROAGRO A.E. ασχολείται με την παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών σε γεωργικές επιχειρήσεις. Στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι, μηχανικοί) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Η EUROAGRO A.E. αναλαμβάνει τη σύνταξη, την υλοποίηση και τη τεχνική στήριξη αγροοικονομικών μελετών για κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, δίνοντας συμβουλευτικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στη Διεύθυνση Εμπορευμάτων της εταιρείας EUROAGRO A.E. υπάρχει πληθώρα προϊόντων. Η διακίνηση γίνεται με τη μορφή χονδρικής ή λιανικής πώλησης και με δυνατότητα παράδοσης των εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας άμεσα και υπεύθυνα. Τα προϊόντα της εταιρίας καλύπτουν κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη. Για κάθε αγορά προϊόντος παρέχεται αναλυτική ενημέρωση, ώστε να εξακριβωθεί η καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Η παροχή τεχνικής στήριξης και η διάθεση πλήρους σειράς ανταλλακτικών εξασφαλίζουν την ορθότερη και αποδοτικότερη χρήση του κάθε εμπορεύματος. Ως συνεργάτης των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής γεωργικών εφοδίων, διαθέτει προς πώληση:

Φάρμακα, Λιπάσματα, Σπόρους, Άρδευση, Μηχανήματα, Ανταλλακτικά, Είδη Προστασίας, Κήπος Εργαλείο, Κήπος Μηχάνημα, Pet shop, Αμπελουργικά, Φυτά-Δένδρα

Τέλος, η Διεύθυνση Σποροπαραγωγής και Αγροτικών Προϊόντων της EUROAGRO Α.Ε. συντονίζει και ελέγχει την τήρηση όλων των διαδικασιών για τη Σποροπαραγωγή και την εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων.