ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι εγκαταστάσεις της EUROAGRO βρί­σκονται στο Κιλκίς, στην Κρηστώνη Κιλκίς, στο Σταυροχώρι Κιλκίς, στο Πολύκαστρο, στη Θεσ­σαλονίκη και στα Γιαννιτσά.

Στο Κιλκίς, όπου είναι και η έδρα της εταιρίας, οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποτελούνται από γραφεία και έκθεση συνολικού εμβαδού 600 τ.μ. και στε­γασμένους αποθηκευτικούς χώρους 600 τ.μ. Η δυναμικότητα των κεντρικών εγκαταστάσεων στο Κιλκίς είναι 20 θέσεων εργασίας.

Στην Κρηστώνη Κιλκίς η εταιρία διαθέτει 10 στρέμματα όπου βρίσκονται σιλό δυναμικότητας 4.500 τόνων για τη συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων καθώς και Ξηραντήριο όπου επιτρέπει την αγορά αγροτικών προϊόντων και σε μεγαλύτερες υγρασίες . Στο Σταυροχώρι Κιλκίς η EUROAGRO AE κρατά αποθήκες έκτασης 4.000m² σε οικόπεδο 30.000m² για τη Σποροπαραγωγή και τις Ζωοτροφές. Στο Πολύκαστρο βρίσκεται το πρώτο υποκα­τάστημα Παιονίας που εξυπηρετεί τους παραγωγούς της περιοχής σε αγροεφόδια και παροχή υπηρεσιών.  Στη Θεσσαλονίκη, το υποκατάστημα της EUROAGRO διαθέτει όλη την γκάμα αγροεφοδίων (φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, μηχανήματα, είδη άρδευσης κτλ) και παρέχει όλες τις σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης (νέοι γεωργοί, σχέδια βελτίωσης κτλ). Στα Γιαννιτσά, το νέο υποκατάστημα στο Νομό Πέλλας διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους πελάτες της περιοχής.

Σίλο Σταυροχώρι Σταυροχώρι