ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε την εταιρία EUROAGRO, το 1997, θέσαμε σαν αδιαπραγμάτευτες βάσεις την συνέπεια στον πελάτη και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Τηρώντας απαρέγκλιτα τις παραπάνω αξίες, από το μικρό κατάστημα του Κιλκίς αναπτύξαμε την EUROAGRO με τέσσερα υποκαταστήματα στο Κιλκίς, το Πολύκαστρο, τη Θεσσαλονίκη και τα Γιαννιτσά και ανθρώπινο δυναμικό πλέον των 35 έμπειρων στελεχών κάθε ειδικότητας του αγροτικού τομέα.

H EUROAGRO Α.Ε. αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, για την τελική ικανοποίηση των πελατών της, δεσμεύεται στα εξής:

  • να σχεδιάζει και να παρέχει υπηρεσίες και να εμπορεύεται προϊόντα κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, ασφαλή, αξιόπιστα, λειτουργικά και απόλυτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και τη ισχύουσα νομοθεσία και εντός των προσυμφωνημένων χρονικών περιθωρίων.
  • να διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με τους πελάτες και να παρακολουθεί τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες επιθυμίες τους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησής τους
  • να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων και υπηρεσιών της
  • να εξασφαλίζει εποικοδομητικές συνεργασίες και αμφίδρομη και αξιόπιστη επικοινωνία με προμηθευτικές επιχειρήσεις ώστε τα προϊόντα που διακινεί να είναι αξιόπιστα, ασφαλή και να καλύπτονται από τις νόμιμες εγγυήσεις
  • να επιλέγει το κατάλληλο για τις απαιτήσεις της ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εκπαιδεύει συνεχώς και θα εφαρμόζει αποτελεσματικά και αποδοτικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο θα την βοηθά να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.