Πολιτική ποιότητας

 Η ποιότητα υπηρεσιών, προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών, είναι πρωταρχικός στόχος της EUROAGRO και φροντίζει να την εντάσσει σε κάθε της δραστηριότητα, τηρώντας πιστά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 που διαθέτει από το 2006. H EUROAGRO Α.Ε. αναγνωρίζει απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, για την τελική ικανοποίηση των πελατών της. Ακολουθώντας πιστά τις απαιτήσεις του προτύπου 9001:2008, δεσμεύεται να σχεδιάζει, να παρέχει υπηρεσίες και να εμπορεύεται κατάλληλα, ασφαλή, λειτουργικά και αξιόπιστα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και τη ισχύουσα νομοθεσία και εντός των προσυμφωνημένων χρονικών περιθωρίων. Παράλληλα, διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με τους πελάτες της και παρακολουθεί τις ανάγκες τους, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, εξασφαλίζει εποικοδομητικές συνεργασίες και επιλέγει το κατάλληλο για τις απαιτήσεις της ανθρώπινο δυναμικό.

Το πρότυπο ISO 27001 είναι σε οργανωτικό επίπεδο συνυφασμένο με την έννοια της ασφάλειας της πληροφορίας και περιέχει της απαιτήσεις για τη δημιουργία, εφαρμογή και βελτίωση της συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας. Αυτή η επιλογή βοηθά έναν οργανισμό να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία πληροφοριών και να τον εμπιστεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα οι πελάτες του. Η EUROAGRO Α.Ε. τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες και έντυπα κατά ISO 27001 και τα ενημερώνει οποτεδήποτε απαιτείται με στόχο την προστασία της πληροφορίας των πελατών της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας EUROAGRO A.E που είναι: Η εμπορία γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων, η σύνταξη αγροτικών μελετών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η τεχνική υποστήριξη σε ΝΠΙΔ.

 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 9001 [PDF]

Πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών [PDF]