Ημερομηνία Τίτλος
27/03/2018 27/3/2018 : 1η Τροποποιητική Απόφαση για τις αιτήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης
21/03/2018 21/3/2018: Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης
19/03/2018 19/3/2018: Κατάθεση αιτήσεων για το μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας από τις 19/3 έως 11/4
16/03/2018 16/3/2018: Εγκύκλιος Μεταβιβάσεων 2018
06/03/2018 6/3/2018: Έως 27 Μαρτίου αίτηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
28/12/2017 28/12/2017: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
14/12/2017 14/12/2017: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
14/12/2017 14/12/2017: 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»
29/11/2017 29/11/2017: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Mέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»
28/11/2017 28/11/2017: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
13/09/2017 13/9/2017: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»