Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι παραγωγοί που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά  μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΚΤΕΟ Ψεκαστικών).

Η Euroagro A.E αναλαμβάνει την διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών λειτουργώντας ως κινητή μονάδα ελέγχου και πραγματοποιεί Ελέγχους Πιστοποίησης Ψεκαστικών στο χώρο σας.