Σκοπός του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Τα Επιχειρηματικά Σχέδια Δράσης και οι Οικονομοτεχνικές Μελέτες της γεωργικής εκμετάλλευσης συντάσσονται από τους μελετητές τηςEUROAGRO A.E. σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο που ορίζουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προσφέρονται υπηρεσίες τόσο για την ένταξη του υποψήφιου αγρότη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ όσο και για την στήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς παραμονής του.

Μεταξύ των άλλων παρέχονται:

  • Υποβολή ολοκληρωμένου Φακέλου Υποψηφιότητας
  • Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Υποβοήθηση στη Στρατηγική Επίτευξης Στόχων Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Σύνταξη Απαιτούμενων Αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων
  • Τροποποιητικά Σχέδια
  • Αιτήματα Πληρωμής 2ης και 3ης Δόσης
  • Δελτίο Επίτευξης Δεσμευτικών Στόχων Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Ειδική Μελέτη Επίτευξης Συμβατικών Υποχρεώσεων και
  • Βιβλία Λογαριασμών (Απλοποιημένη Λογιστική)