Εμπορευόμαστε κάθε είδους ζωοτροφή συσκευασμένη ή χύδην.
Ενδεικτικά:
▶ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
▶ΣΙΤΗΡΑ
▶ΣΟΓΙΑ
▶ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑ
▶ΠΙΤΥΡΑ
▶ΗΛΙΟΠΙΤΑ