Η Euroagro διαθέτει φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για όλες τις καλλιέργειες ενώ το γεωτεχνικό προσωπικό της, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, συμβουλεύει τους παραγωγούς για την αποτελεσματική και ασφαλή εφαρμογή τους.

▶ BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
▶ DUPONT HELLAS SA
▶ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
▶ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
▶ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ
▶Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ