Η Euroagro μπορεί να προμηθεύσει τους παραγωγούς με ειδικά λιπάσματα ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιεργειών οι οποίες αξιολογούνται από το γεωτεχνικό τμήμα της εταιρείας βάσει των εδαφολογικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται.
▶ EUROCHEM AGRO ΑΕ (ENTEC,UTEC,NITROPHOSKA,PATENTKALI,KALISOP)
▶ COMPO ΕΛΛΛΑΣ ΑΕ (COMPLESAL,NOVATEC,BLAUKORN)
▶ ΖΙΚΟ ΑΕ