Η EUROAGRO σποροπαράγει και εμπορεύεται μία τεράστια και πλήρη γκάμα πολλαπλασιαστικού υλικού για όλες τις καλλιέργειες.

ΣΙΤΗΡΑ
Σποροπαράγουμε τις κάτωθι ποικιλίες:
Σιτάρι σκληρό QUADRATO,MERIDIANO,MARCO AURELIO,SIMETO,ODISSEO,MONASTIR,TORREBIANCA,CANNAVARO
Σιτάρι Μαλακό AFRICA
Κριθάρι OLYMPIC,PRESTIGE
Τριτικάλε AGRANO

ΨΥΧΑΝΘΗ
Σποροπαράγουμε τις κάτωθι ποικιλίες:
Βίκος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΕΥΗΝΟΣ,ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Μπιζέλι ΟΛΥΜΠΟΣ
Μηδική ΥΛΙΚΗ,ΥΠΑΤΗ,ΔΟΛΙΧΗ,ULTIMA,BELLA CAMPAGNOLA

Επίσης διαθέτει όλων των ειδών πιστοποιημένους σπόρους για σιτάρι, αραβόσιτο, μηδική, κηπευτικά κ.τ.λ. των μεγαλύτερων σποροπαραγωγικών εταιριών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
▶ DEKALB
▶ PIONEER
▶ KWS

BAMBAKI
▶ FIBERMAX
▶ DELTAPINE
▶ GREENCO
▶ PIONEER HI-BRED HELLAS

ΗΛΙΑΝΘΟΣ
▶ SYNGENTA
▶ PIONEER
▶ CAUSSADE

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
▶ AGRIS AE ΣΠΟΡΟΙ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ
▶ ΑΓΚΡΙΜΟΡ ΑΕ