Με τη δημοσιοποίηση της 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 εγκρίνονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 467 επιπλέον επιλαχόντες υποψηφίοι και υποψηφίοι που υπεβαλλαν ενστάσεις, οι οποίοι συγκέντρωσαν βαθμολογία 53,30 και άνω και εντάσσονται στο υπομέτρο ως Δικαιούχοι, με ημερομηνία απόφασης ένταξης 28-3-2018.