Ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/tax-attestation.asp) μπορούν οι δικαιούχοι του 2015 να εκτυπώσουν την Βεβαίωση Εφορίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις τους.

Για τη λήψη της βεβαίωσης Εφορίας ποσών επιδότησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να επιλέξει το έτος και να εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή
  • Τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας:

Α) που έχετε δηλώσει στη Φορολογική Δήλωση του οικονομικού έτους 2010 για τη βεβαίωση ποσών επιδότησης 2011

Β) που έχετε δηλώσει στην ΕΑΕ (2006 έως 2015) για τη βεβαίωση ποσών επιδότησης 2006 έως 2015 αντίστοιχα

  • Τα 4 τελευταία ψηφία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που έχετε δηλώσει στην ΕΑΕ 2015 (ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων και μόνο για το έτος 2015)