Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση για τη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης. Η επιδότηση αφορά αρδευόμενα αγροτεμάχια που εντάσσονται σε περιοχή Νιτρορύπανσης, με επιλέξιμες καλλιέργειες βαμβάκι, αραβόσιτο, ζαχαρότευτλα, κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες, χειμερινά σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά , πατάτες, ηλίανθος.