Φωτογραφία στα σκαλιά του Καπιτωλίου από την εκπαιδευτική εκδρομή της EUROAGRO στη Ρώμη.