Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Μέτρου 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020». Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων είναι από 600.000 – 5.000.000 ευρώ. Η ενίσχυση ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών. Θα ακολουθήσει πρόσκληση μεταποίησης για επαγγελματίες αγρότες καθώς και προσκλήσεις για τοπικά προγράμματα Leader.