Με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 Απόφασης, παρατείνετε έως τις 9/7/2018 η υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ.