Σε 2η παράταση οδηγείται το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’,  λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος, με καταληκτική πλέον ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, να παρατείνεται έως 07/09/2018.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.