Ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι νέοι πιστοποιημένοι Φορείς Α στα πλαίσια της «Συµπληρωµατικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

Δείτε την ολόκληρη την Απόφαση: http://www.opekepe.gr/doc/June2010/aksiologhsh_forewn_a.pdf