Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι παραγωγοί που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά  μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να περάσουν από επιθεώρηση τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Η Euroagro A.E αναλαμβάνει την διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών λειτουργώντας ως κινητή μονάδα ελέγχου και πραγματοποιεί ελέγχους πιστοποίησης ψεκαστικών στο χώρο σας.