Με Δελτίο Τύπου ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι προχωρά στην καταβολή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και μέχρι τις αρχές Μαρτίου προγραμματίζει να προβεί στις ακόλουθες πληρωμές:
1. Σκληρού σίτου (ύψους περίπου 9.000.000 €)
2. Οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση (ύψους περίπου 5.000.000 €)
3. Πρωτεϊνούχων κτηνοτροϕικών ψυχανθών (ύψους περίπου 7.000.000 €)
4. Σπαραγγιών (ύψους περίπου 1.500.000 €)

Επίσης, από τα μέσα και μέχρι το τέλος Μαρτίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες πληρωμές:
1. Εκκρεμότητες Ενισχύσεων Έτους 2014 (ύψους περίπου 12.000.000 €)
2. Βαμβάκι (ύψους περίπου 180.000.000 €)
3. Ζαχαρότευτλα (ύψους περίπου 2.500.000 €)
4. Ροδάκινα προς χυμοποίηση (ύψους περίπου 3.000.000 €)
5. Βιομηχανική τομάτα (ύψους περίπου 2.600.000 €)

http://www.opekepe.gr/one.asp?id=-802351941&year=2015&cat=D