Με πρώτους νομούς την Χαλκιδική και τις Σέρρες, ξεκινούν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ανά την Ελλάδα να προκηρύσσουν τα ιδιωτικά έργα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων  από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων, όπως  Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων, Οικοτεχνίες, Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής, Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών, Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής, Επιχειρήσεις Εμπορίου, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Διαβάστε τις προκηρύξεις στα αντίστοιχα link : https://www.anetxa.gr   http://www.aneser.gr