Στις 28-12-2017 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Διαύγειας η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για τη Δράση 10.01.04 ‘Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα’. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων στήριξης των ενδιαφερόμενων ορίζεται από 15-01-2018 ως 16-02-2018