Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι 8 ευρώ. Μια σημαντική ενίσχυση σε παραγωγούς σκληρού σίτου που επένδυσαν στη χρήση ποιοτικού πιστοποιημένου σπόρου!