Στο Μέτρο 121 – Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων εγκρίθηκαν συνολικά 232 αιτήσεις παραγωγών. Πάνω από το 60% των δικαιούχων έχουν υλοποιήσει τις εγκεκριμένες τους επενδύσεις.