Από το 2015, η Euroagro είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Νομό Θεσσαλονίκης για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) των δικαιούχων. Τη χρονιά αυτή υποβλήθηκαν μέσω του φορέα μας συνολικά 916 EAE, δηλαδή περίπου το 5% των δικαιούχων του Νομού Θεσσαλονίκης ενώ στο Νομό Κιλκίς υποβλήθηκαν 2076 EAE.