Κατά τη δεύτερη περίοδο υποβολής του Μέτρου 112 – Εγκατάσταση νέων γεωργών (2014) εγκρίθηκαν συνολικά 128 άτομα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Έχει καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους η πρώτη δόση (το 70% της συνολικής ενίσχυσης).